Er det ved at være på tide at købe julegaver til sin familie, venner og kæreste, så er der alletiders mulighed for dette online. Der er flere og flere danskere, der vælger at shoppe billigt online, netop fordi varerne koster langt mindre online, fremfor de fysiske butikker. Derfor kan det være en god ide at tjekke de mange attraktive portaler ud, hvis man er interesseret i dette.

Man kan også vælge at støtte op omkring de lokale butikker, og nyde stemningen og hyggen, som er nede i gågaden i den søde juletid. Her kan man nyde dagene sammen med børnene eller kæreste, og få sig lidt varm at drikke og varme sig på, imens man kigger på spændende julegaver. På denne måde er der også godt ulighed for at man lade sig inspirerer til nye julegaver, fremfor hvad der blot står på ønskesedlen. Men dette er kun til dem, som kan lide at blive overrasket og ikke rigtig ønsker sig noget specifikt til jul.