Fremtiden er grøn, faktisk er nutiden allerede begyndt at blive grøn.Klimaet har ændret sig markant i de senere år, og verdens førende og dygtigste forskere er efterhånden enige om, at pilen peger på os mennesker, når det kommer til det største ansvar i forhold til klimaændringerne. Det vil sige at det er en bunden opgave for os, at ændre på den måde hvorpå vi lever, forbruger og producerer. Vi skal indtænke bæredygtighed i alle de valg vi træffer i livet, og det er en helt ny og anderledes måde at gå til tingene på. Ikke desto mindre er det super vigtigt og presserende, at vi kommer i gang med at realisere denne tilgang, således at kloden kan begynde at genoprette sig selv igen og komme i balance. Vi har et kæmpe ansvar i forhold til at overlevere kloden til de kommende generationer, således at de også kan komme til at leve et ordentligt liv, som vi har været i stand til.