På 10 år er antallet af personbiler i Danmark steget med 450.000, og den danske personbilpark udgør i dag over 2,5 millioner køretøjer.

Det kan mærkes. Flere biler på vejene betyder mere trængsel, og Vejdirektoratets opgørelse viser, at trafikken i myldretiden er steget med 40-45 procent på nogle af landets værst belastede strækninger.Og udviklingen går kun én vej. I løbet af det kommende årti vil Østjyske Motorvej og Fynske Motorvej sammen med flere motorveje omkring København ramme den såkaldte kritiske belastningsgrad, så vejenes kapacitet er strakt til det yderste.
De markante stigninger i trafikken sætter vejnettets kapacitet under pres. På dele af motorvejsnettet har trafikvæksten været større i myldretiderne end midt på dagen, og denne udvikling bidrager til trængselsproblemer.

professionel asfaltering af vej

Men det er ikke kun trængsel der er en udfordring. Asfalten belastes i høj grad også. Her er SuperAsfalt A/S er et godt bud på en god og miljøbevidst samarbejdspartner, når vejene skal have ny asfalt og vedligeholdes.

I front på miljøområdet

SuperAsfalt A/S er en innovativ asfaltfabrik, som hele tiden tænker i nye muligheder for at skåne miljøet og samtidig giver kunderne de bedste priser på den færdige asfaltløsning. Asfaltfabrikken er lokaliseret på Prøvestenen, hvilket gør det muligt at få leveret råstoffer via søvej og sejle varmt blandet asfalt direkte til udvalgte havnebyer i Danmark. Det betyder mindre belastning på vejnettet, da et enkelt skib kan afløse mere end 20 lastvogne med transport af varmt blandet asfalt fra asfaltfabrikken til der, hvor asfalt reparation og asfaltering af vej skal udføres.

Som den eneste asfalt fabrik i Danmark, er vi producent af Grøn Asfalt, der adskiller sig fra allerede eksisterende asfaltmaterialer ved at udnytte bitumen fra tagpapproduktionen. Det er nyskabende, da produktionen således baseres på en cirkulær økonomi, hvor ressourcer, som ellers ville være endt som affald, nu indgår som del i en ny produktion (upcycling).

Grøn Asfalt adskiller sig ved at være langt mere ressourceeffektiv og udlede mindre CO2 end eksisterende asfaltløsninger. Helt nøjagtigt reduceres CO2 udslippet med 60 kg pr. ton asfalt, der produceres.

Genanvendelse giver lavere priser

Oliepriserne er er centrale for prisen på asfalt. De svingende oliepriser medfører en særlig usikkerhed for forbrugerne. Ved at benytte tagpap kan tilsætningen af jomfruelig bitumen i asfalt halveres, og forbruget af jordens knappe olieressourcer begrænses. Det betyder også, at BituAsfalt kan produceres til lavere priser.